A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Хотівський академічний ліцей імені Левка Лук’яненка Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області
Levko Lukianenko Academik Lyceum of Khotiv

Сторінка директора. Річний звіт керівника

Неруш Наталія Василівна

Неруш Н. В. директор Хотівського НВКНеруш Наталія Василівна народилася 25 серпня 1965 року в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області. У 1982 році закінчила Хотівську середню школу з золотою медаллю і вступила на факультет іспанської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1987 закінчила з відзнакою інститут, отримавши фах учителя іноземних мов (іспанської та англійської). Педагогічний шлях розпочала у Ставищанському районі Київської області. З 1989 року вчителює у рідній школі, з 2009 року – директор Хотівського НВК.

Адміністрація НВК і педагогічний колектив на чолі з Неруш Н.В. працюють над модернізацією освітнього процесу Хотівського НВК шляхом трансформації у громадсько-активну школу.

У центрі уваги Наталії Василівни як керівника перебувають такі питання:

v чітке визначення концепції розвитку закладу освіти та управління закладом освіти;
v розроблення інноваційної моделі організаційної структури діяльності (педагогічної, навчально-виховної, управлінської, обслуговуючої);
v управління процесом науково-дослідницької й пошукової роботи учнів;
v організація психологічного супроводу освітнього процесу;
v забезпечення зв’язків між навчально-виховним комплексом, вищими навчальними закладами, суспільними організаціями, громадськістю;
v визначення й регулювання механізму формування фінансових ресурсів НВК з урахуванням державних коштів, допомоги партнерів.

На основі аналізу науково-педагогічної літератури, внутрішньої ситуації у закладі освіти, сильних і слабких сторін його діяльності було вироблено стратегію розвитку закладу, визначено його місію, стратегічні цілі і завдання у контексті виробленої стратегії, розроблено плани, проекти, програми для реалізації завдань з визначенням термінів, виконавців, технологій.

Таким чином, планомірна та послідовна діяльність Хотівського НВК з переходу на модель ГАШ уже дає вагомі результати: реалізується право педагогів, учнів та їхніх батьків на участь в управлінні школою, створюються сприятливі передумови для адаптації дітей до життя у суспільстві, зростає підтримка школи з боку громадськості у вирішенні проблем, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням закладу освіти.

Попереду ще багато роботи. Але те, що зроблено, уже дозволило закріпити позитивний імідж закладу. Кількість учнів НВК за останні 5 років зросла вдвічі. Модель ГАШ була неодноразово представлена в районі на педагогічних конференціях і запропонована для впровадження іншим закладам освіти.


Звіт директора Хотівського академічного ліцею імені Левка Лук’яненка Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області Неруш Н.В. про діяльність на посаді протягом 2020/21 н. р. на загальних зборах

Звітування проводиться згідно з наказом МОН від 23.03.05 р. №178 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

I. Загальна інформація про заклад освіти

Хотівський академічний ліцей імені Левка Лук’яненка знаходиться у комунальній власності Феодосіївської сільської  ради Обухівського району Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом Гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля початкової школи прийнята в експлуатацію в 1964 р., будівлі середньої та старшої школи і спорткомплексу у 2008 р., земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,9 га.

У 2020/2021 н. р. в школі працювали 65 вчителів і 31 працівник із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 1214 учнів у 40 класах, середня наповнюваність класів становить 30 учнів ( на індивідуальному навчанні – 6 учнів, на домашньому – 15).

II. Кадрове забезпечення

У 2020/2021 н. р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність.

Щодо якісного складу педагогічних працівників, 41% педколективу (27 учителів) мають вищу кваліфікаційну категорію, І кваліфікаційну категорію мають 26% ( 17 вчителів), ІІ – 14% (9 чоловік), спеціалістів - 19% (13 вчителів ). 1 вчитель є кандидатом педагогічних наук, 5 вчителів мають педагогічне звання «Вчитель-методист», 14 – «Старший вчитель», 2 нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти», 9 – Грамотами Міністерства освіти й науки України, 1 – Почесною грамотою Кабінету міністрів України, 1 є Заслуженим вчителем України.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 30 годин.

III. Методична робота

У школі діє система методичної роботи. Вона має дворівневу структуру (шкільні методичні об’єднання та динамічні творчі групи). Для керівництва та координування методичної роботи створена методична рада.

У 2020/2021 н.р. методична робота була спланована згідно пріоритетних напрямків роботи навчального закладу на поточний рік.

Пріоритетними напрямками роботи закладу в 2020/2021 навчальному році в умовах НУШ були:

 • створення інформаційно-цифрового освітнього простору з використанням інформаційних технологій;
 • створення нового безпечного освітнього простору, розвивального освітнього середовища, в тому числі інклюзивного;
 • формування наскрізної системи виховання, яка ґрунтується на загальнолюдських цінностях;
 • національно-патріотичне виховання;
 • розвиток профільної освіти відповідно до потреб здобувачів освіти;
 • забезпечення організації та розвитку дистанційної та інших форм навчання;
 • підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед школярів.

З метою створення єдиного інформаційно-цифрового освітнього простору у ліцеї розпочали підключення навчального закладу до хмарного он-лайн сервісу Google G Suite For Education.

Методичною службою ліцею було організовано роботу з педагогічними працівниками школи з опанування методик організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання. Так, на початку навчального року було проведено серію майстер–класів для вчителів: "Створення віртуальних класів у середовищі Google Classroom", "Організація та проведення zoom-конференцій", "Створення тестів у Google Формах".

Заступники директора з НВР Білокриницька В.І., Гаврилова Н.В., Погребна О.В. забезпечували організаційний та методичний супровід запровадження очно-дистанційної та дистанційної форм навчання в умовах адаптивного карантину.

Було апробовано два режими організації очно-дистанційної форми навчання:

 1. вивчення навчального предмета частиною учнів класу здійснювалося очно, а іншою — дистанційно (асинхронно) у режимі двотижневого навчання з попарно відпрацьованими днями тижня: 2 понеділки, 2 вівторки, 2 середи, 2 четверга, 2 п’ятниці;
 2. вивчення навчального предмета частиною учнів класу здійснювалося очно, а іншою — дистанційно (асинхронно) у режимі тижневого навчання.

З метою проведення запланованого щорічного самооцінювання якості освітньої діяльності закладу за напрямком "Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти" було здійснено аналіз ефективності впровадження в освітній процес очно-дистанційної форми навчання. Результати опитування вчителів було опрацьовано на педагогічній раді та узагальнено в її рішеннях.

У форматі широкого партнерства учасники освітнього процесу (педагогічний колектив, учні, батьки) розпочали розробку стратегії розвитку Хотівського академічного ліцею імені Левка Лук’яненка. У процесі спільної роботи було випрацювано спільну позицію щодо цінностей шкільної спільноти, як основи для стратегічного планування розвитку закладу. Було сформовано проєктно-цільові групи:

 • По розробці філософії та ціннісних орієнтирів закладу (Неруш Н.В.).
 • Профільна старша школа (Білокриницька В.І.).
 • Виховання на цінностях (Зателепа Л.І.).
 • Безпечне освітнє середовище (Фернаті Р.В.).
 • Національно-патріотичне виховання (Погребна О.В.).
 • Учнівське самоврядування (Куліков Г.М.).
 • Єдиний інформаційний простір (Новицька Н.Д.).
 • Професійне зростання педагога (Гаврилова Н.В.).

Робота відбувалася на розширеному засіданні педагогічної ради ліцею за участі представників відділу гуманітарного розвитку, директорів шкіл Феодосіївської ОТГ та їх заступників.

У 2021/2022 навчальному році проєктно-цільові групи працюватимуть над створенням стратегії розвитку ліцею - важливим концептуальним документом діяльності закладу.

Активно працювала школа молодого вчителя «Становлення» (керівник Воловненко Г.О.).

У рамках концепції НУШ освітня діяльність ліцею здійснювалась за такими інноваційними напрямками: система розвивального навчання Ельконіна-Давидова (3 класи початкової школи, 98 учнів, 3 вчителя), науково-педагогічний проект «Інтелект України» (5 класів початкової школи та 2 класи середньої школи, 225 учнів, 15 вчителів), педагогічна технологія „Росток” (1 клас початкової та 1 клас середньої школи, 60 дітей, 3 вчителя).

У середній школі читається курс за вибором «Фінансова грамотність».

З метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед школярів було впроваджено курс за вибором "Основи самовизначення особистості.

У ліцеї реалізуються наступні інноваційні проекти (програми):

 • Програма «Школа як осередок розвитку громади»;
 • Розвиток громадянських компетентностей в Україні (за українсько-швейцарським проектом «Сприяння розвитку освіти для демократичного громадянства в Україні»)

Педагогічні працівники ліцею є учасниками всеукраїнського експерименту за темою «Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти»

У 2020/2021 н. р. атестувалося 11 учителів. За результатами атестації двох учителів визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «учитель-методист» (вчителів історії Зателепу Л.І. та Лівінську Л.В.), трьох визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «старший вчитель» (учителя історії та правознавства Білокриницьку В.І., вчителя початкових класів Кулініч В.П., учителя фізичної культури Шевчука В.А.),одному вчителю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (вчителю початкових класів Кулініч В.П. як вихователю ГПД), трьом присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (учителю математики та фізики Лупар А.Г., учителю математики та інформатики Новицькій Н.Д., вихователю ГПД, вчителю трудового навчання та курсу «Мистецтво» Кириленко О.П.), трьом присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (учителю курсу Захист України та основ здоров’я Беліменко О.О., вихователям ГПД Верещак А.Б. та Миколаєвій С.В.).

Вчителі нашої школи є активними членами журі в районних, обласних олімпіадах та конкурсах (Глуховська С.М., Кивгила Т.С., Говорун І.П., Драчук О.М., Неруш Н.В., Кутова О.М., Погребна О.В., Зателепа Л.І., Лівінська Л.В., Шовкун Л.М.).

З 2014/2015 н.р. по даний час Неруш Н.В. є членом науково-методичної ради КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

IV. Навчальна діяльність здобувачів освіти

Станом на 28 травня 2021 р. у Хотівському академічному ліцеї імені Левка Лук’яненка навчалося 1214 учні. Шість дітей за станом здоров'я (згідно з рекомендаціями лікарів) здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання.

У школі існує система роботи профільного навчання. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків і можливості школи, в 2019/2020 н.р. було введено мультипрофільне навчання у старшій школі. Учні мали змогу вивчати на профільному рівні українську мову, математику, історію України. англійську мову та географію.

 У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 92 учнів 5-11 класів. До ІІ (районного) етапу було заявлено 40 учнів, але участь взяли тільки 15 учнів. В зв’язку з карантином були проведені тільки олімпіади з української мови, екології, а також Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика та мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка.

 

Усього учні школи вибороли 4 призових місця у районному етапі олімпіад, серед них: І – 1 місце, ІІ – 1 місце, ІІІ – 2 місця.

 

Високі результати продемонстрували такі учні:

 • Товстенко Вікторія (3-Г клас) стала переможцем переможцем районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Вчитель: Кутова Людмила Вікторівна.

 • Савон Марія (7-А клас) посіла ІІ місце на олімпіаді з української мови.

Вчителі: Кузьмич Наталія Сергіївна, Бойко Світлана Миколаївна.

 • Музичка Ірина (5-А клас) посіла ІІ місце районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика.

Вчитель: Глуховська Світлана Миколаївна.

 • Окоча Даниїл (5-В клас) посів ІІІ місце у районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості ім. Т.Шевченка.

Вчитель: Кивгила Тамара Сергіївна.

На цьогорічний районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було подано одна робота. Це робота посіла ІІ місце, секція «Прикладна математика», учениця 11-Б класу Пархоменко Анни, вчитель - Беліменко Н.В.

 

V. Зовнішнє незалежне оцінювання

Згідно рейтингу шкіл Київської області за результатами ЗНО-2021 Хотівський академічний ліцей імені Левка Лук’яненка входить в сотню кращих закладів. Цього року ми на 77 місці (минулого року – на 40). Аналізу підлягали лише результати ДПА у формі ЗНО. Випускники складали іспити з 8 предметів – української мови, історії України, англійської мови, географії, біології, математики, фізики та хімії ( 49 випускників склали 166 іспитів ). Середній бал ЗНО – 139,5. Тести склали 95% випускників.

Історію України здавали 30 випускників (минулого року – 20). Високий бал отримали 8 учнів (27%), достатній – 20 учнів (67%), середній – 2 (6%), початкового рівня немає. Рівень якості – 94% (минулого року – 80%, позаминулого року – 76%).

Українську мову здавали 30 випускників (минулого року – 42). Високий бал отримали 7 учнів (23%), достатній – 15 учнів (50%), середній – 6 (20%), початковий – 2 (7%) (у минулому році початкового рівня не було). Рівень якості – 73% ( минулого року – 88%).

Математику здавали 34 випускники (минулого року – 24). Високого рівня немає, достатній отримали 13 учнів (38%), середній – 17 (50%), початковий – 4(12%). Рівень якості – 38% (минулого року – 62%).

Англійську мову здавали 27 випускників (минулого року – 25). Високий бал у 8 учнів (30%), достатній отримали 12 учнів (44%), середній – 5 (19%), початковий – 2 (7%). Рівень якості – 74% (минулого року –84%).

Географію здавали 9 випускників. Високий бал отримав 1 учень (11%), достатній – 6 учнів (67%), середній – 1 (11%), початковий рівень – 1 учень (11%). Рівень якості – 78% (минулого року – 80%).

Біологію здавали 8 учнів (минулого року – 3), високий рівень – 2 учні (25%), достатній – 6 учнів (75%). Рівень якості – 100%. (Минулого року рівень був середній).

Фізику здавали 2 учні, рівень – середній.

Хімію здавав 1 учень, рівень – середній.

Результати ЗНО будуть ретельно проаналізовані на засіданнях МО. В порівнянні з минулим роком результати значно вищі з історії України, біології, з інших предметів - результати нижчі. Випускники переважно обирали предмети, які вивчались на профільному рівні. Це дозволяє зробити висновки на користь мультипрофільності.

VI. Виховна та позакласна робота

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація здобувачів освіти, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • превентивне виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • громадянське виховання;
 • трудове виховання;
 • фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя;
 • економічне виховання;
 • екологічне виховання.

 Одним із пріоритетних напрямків виховної діяльності в закладі є національно-патріотичне виховання. Щороку проводяться заходи, спрямовані на виховання в учнів почуття національної гідності та патріотизму: години спілкування, тематичні лінійки, вечори, круглі столи, військово-спортивні ігри, зустрічі з цікавими та відомими особистостями до днів Українського козацтва(Беліменко О.О., 6-Б клас), Соборності України, Гідності та Свободи(Беліменко О.О., 6-Б клас), вшанування жертв Голодомору(Кутова О.М., 8-Б клас), Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Шевченківських днів(Глуховська С.М., 5-А клас; Пастухова Л.А., 10-А клас), Пам’яті та примирення (Драчук О.М., 7-В клас; Новрузова Г.В., 7-Б клас). До дня мови і писемності (Куліков Г.М., 5-В клас; Сургай І.О., 5-Б клас), до Міжнародного дня рідної мови (Кивгила Т.С., 9-Б клас; Новрузова Г.В., 7-Б клас).Учні 8-В і 8-А класів (класні керівники Говорун І.П. та Шевчук Н.П.) долучилися до створення проморолику «Чорнобиль не має минулого часу», присвяченому 35-ій роковині трагедії на Чорнобильській АЕС.

Також учні ліцею (під керівництвом вчителя курсу «Захист Вітчизни» Павлюка С.П.) взяли участь у велопробігу до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, організатором якого були Відділ гуманітарного розвитку та Центр культури Феодосіївської громади.

 

За підтримки Хотівського центру культури було проведено ряд заходів. Учні ліцею протягом навчального року неодноразово брали участь у національно-патріотичних вишколах у Чернігівській області. Також до Дня вишиванки на подвір’ї ліцею на тлі зеленого молодого дуба продовжували створювати фотолітопис. Сотні дітей та дорослих у сорочках, вишитих давніми й сучасними техніками, різними кольорами та орнаментами засвідчили на світлинах свою приналежність до великого красивого народу із багатою і давньою культурою. До Дня Українського козацтва для старшокласників відбулася гутірка у громадського діяча, політв’язня, учасника російсько-української війни Миколи

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень